28 september 2016

Gemeente: Tolweg is potentiële ontwikkelplek

Het raadsvoorstel met als onderwerp ”Aanpak sociale woningbouw” is aangenomen met als doel om op korte termijn de ambitie van het sociaal woningbouwprogramma zoals dat in de Visie Wonen is geformuleerd te realiseren.

Hiertoe zijn enkele locaties en panden, zowel in eigendom van de gemeente als van derden, in beeld gebracht die antwoord kunnen geven op deze doelstellingen. In dit kader heeft de gemeenteraad besloten de gesprekken met eigenaren van (gedeeltelijk) leegstaande kantoor- en bedrijfspanden op de locaties De Drie Eiken en Stationsomgeving te vervolgen met het doel om deze locaties te benutten als potentiële woningbouwlocaties.

Het raadsbesluit is te vinden via deze link.