15 december 2017

Principeverzoek Tolweg 2, 4 en 6

Domus Vastgoedontwikkeling heeft een principeverzoek voor een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van drie woongebouwen aan de Tolweg 2, 4 en 6. Het principeplan ziet toe op de realisatie van circa 110 appartementen in drie woongebouwen, waarvan het uitgangspunt 30% in de sociale huursector is.

Het ingediende plan bestond uit 3 woongebouwen. De gebouwen waren oplopend in hoogte van 5 lagen naar 7 lagen hoog. De gebouwen waren op onderlinge gelijke afstanden op de kavels van Tolweg 2,4  en 6 geplaatst. Uitgangspunt voor het parkeren is dat de parkeeroplossing zo veel mogelijk buiten het zicht plaatsvindt. Naar aanleiding van het principebesluit door de gemeenteraad is de bouwhoogte van alle gebouwen aangepast naar 5 woonlagen.