1 april 2019

Consultatieronde voor belanghebbenden

In samenwerking met de gemeente wordt er in 2019 een consultatietraject opgezet waarin ondernemers, omwonenden en overige belanghebbenden de mogelijkheid wordt gegeven mee te denken over de plannen voor de transformatie van de panden aan de Tolweg 2, 4 en 6 naar woongebouwen.

Bij deze sessies waren naast de omwonenden en ondernemers ook de ontwikkelaar, de architect en de gemeente aanwezig. Om de sessies te begeleiden heeft Domus Vastgoedontwikkeling een communicatiebureau aangesteld.

Tijdens de consultatieronde is na een startbijeenkomst voor omwonenden en ondernemers, in drie klankbordsessies toegewerkt naar een Programma van Eisen voor de nieuwe locatie. Gedurende het proces zijn zowel wensen als zorgpunten van omwonenden en ondernemers geïnventariseerd en besproken.

Het programma van eisen dat is opgesteld vormt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het plan.