25 september 2019

Gemeenteraad stelt Visie Wonen 2019 vast

De gemeente Baarn stelt in “Visie Wonen 2019” dat er aanvulling gewenst is in de middencategorie huur- en koopwoningen. Om verschillende inkomensgroepen een kans te bieden om in Baarn te blijven wonen, heeft de gemeente als ambitie om tussen 2016 en 2030 circa 1.000 woningen aan de voorraad te willen toevoegen.

Uit de Visie Wonen 2019:
‘De geactualiseerde Visie Wonen bouwt voort op de Visie Wonen uit 2016. Wel is met name in de middencategorie huur en koop aanvulling gewenst, zodat jongeren en gezinnen met kinderen niet noodgedwongen de gemeente verlaten.

Baarn kent twee gezichten. Enerzijds zijn er de wijken met relatief veel (sociale) huurwoningen, anderzijds wijken met vooral grote duurdere woningen. We zien een structureel tekort aan sociale huurwoningen.

Tegelijkertijd zien we tekorten in de middenhuur en goedkopere koopsector. Om verschillende inkomensgroepen reële kansen te bieden om in Baarn te (blijven) wonen, willen we een gevarieerde opbouw van de betaalbare huur- en koopvoorraad. Wij dagen de corporaties die Baarn tot hun werkgebied mogen rekenen uit om mee te helpen aan het invullen van deze opgaven.

De gemeente Baarn heeft als ambitie om tussen 2016 en 2030 circa 1.000 woningen aan de voorraad te willen toevoegen. Sinds 2016 tot en met 2018 zijn hiervan circa 150 woningen gerealiseerd. Om de ambitie van 1.000 woningen te bereiken zouden tot 2030 nog 850 woningen moeten worden toegevoegd: ruim 75 woningen per jaar.

De gemeente heeft daartoe in haar woningbouwplanning ruimte gevonden voor circa 1.000 tot 1.050 woningen.

In de “Visie Wonen 2019” wordt de Tolweg genoemd als potentiële ontwikkellocatie voor sociale Huur (35-55 woningen) en middenhuur.

De gehele actuele visie wonen is terug te vinden via deze link.