12 november 2019

Expertmeeting Baarn breed

Op initiatief van de gemeente Baarn is er in breed comité gesproken over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Baarn.

Met dit doel zijn er een tweetal expertmeetings georganiseerd. Aan de expertmeetings werd deelgenomen door bedrijfsverenigingen CBB en NoordEik, Eemland Wonen, makelaars en Domus. De meetings stonden onder leiding van de portefeuillehouder. Tijdens de eerste meeting waren ook deskundigen Companen en Stec aanwezig, om hun visie op wonen en werken in Baarn te geven. De vraag naar kantoorlocaties in Baarn is beperkt (Behoefteraming bedrijventerreinen en kantoorruimte Baarn, Stec 2019). Omdat de locatie Tolweg 2, 4 en 6 voor 75% uit kantoren bestond, is transformeren naar bedrijfsruimte, waar in Baarn wel vraag naar is, financieel niet haalbaar. Hiervoor is wel ruimte op de uitbreiding Noordschil, binnen de Baarnsche Zoom. De meetings hebben niet geleid tot andere standpunten.