7 februari 2020

Verkeersdrukte op de Tolweg?

In februari 2019 heeft Domus Vastgoedontwikkeling BVA Verkeersadviezen de opdracht gegeven om de verkeersdruk rond de Tolweg te onderzoeken. Op een groot aantal punten rond de locatie zijn mechanische tellingen gedaan.

De mechanische telling heeft plaatsgevonden van donderdag 7 februari t/m woensdag 13 februari 2019. De gekozen periode van een week geeft een goed beeld van de verkeerssituatie op de gemiddelde werkdag, in het weekend en tijdens de spitsuren. Daarnaast hebben zich tijdens de onderzoeksperiode ook geen bijzondere situaties zoals werkzaamheden, slechte weersomstandigheden of evenementen voorgedaan die de verkeerssituatie kunnen verstoren. Vastgesteld wordt dat de meetresultaten een goed beeld geven van de gemiddelde verkeerssituatie op de Tolweg en in de directe omgeving.

Omdat de tellingen reeds in 2019 hebben plaatsgevonden, zijn de effecten van de Covid-19 pandemie, die waarschijnlijk heeft geleid tot lagere intensiteiten op de wegen in dit gebied, hierin niet verdisconteerd. Aangenomen mag worden dat de resultaten van de tellingen daarmee als worst case scenario kunnen worden beschouwd.

Van de 800 voertuigen per etmaal vallen er circa 60 in de grotere voertuiglengteklassen. Grotere lengte wil overigens niet zeggen dat dit allemaal vrachtverkeer betreft, omdat ook personenauto’s met aanhangers in de grotere lengteklassen worden ingedeeld. Bovendien rijdt er een lijnbus (en buurtbus) over de Tolweg met een frequentie van 15 lijnbussen per dag. Ook deze lijnbussen vallen in de grotere lengteklassen.

Geconcludeerd kan worden dat de Tolweg met een beperkt aantal vrachtwagens wordt belast, wat aansluit bij de functie van het terrein die zich niet richt op zware industriële bedrijvigheid.