1 januari 2021

Provincie Utrecht onderstreept belang woningen

Programma versnelling woningbouw 2021 t/m 2024 moet de woningbouw productie vlottrekken.

Uit het programma: “Om als provincie het groene, gezonde en slimme middelpunt van Nederland te blijven is een gezonde woningmarkt noodzakelijk. Helaas zijn vraag en aanbod op de Utrechtse woningmarkt uit balans. Het is nodig dat er meer gebouwd wordt voor woningzoekenden. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het bouwen van woningen. Gezien de omvang en complexiteit vraagt de woningbouwopgave echter om een regionale aanpak en samenwerking tussen verschillende partijen. Met het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw 2021 t/m 2024 zetten we daar vol op in. Het hoofddoel van het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw ligt in het verlengde van de ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 en het Ontwerp van de Provinciale Omgevingsvisie: versnelling van de woningbouw met het streven om te komen tot 10.000 woningen per jaar en met het streven tenminste 50% van de nieuwe woningen in het sociale en middeldure segment.”

Het gehele programma versnelling woningbouw is te vinden via deze link