10 februari 2021

De Baerne is duurzaam!

 

Het ontwerp van de Baerne is zeer duurzaam. De woningen zijn allemaal gasloos. Dat kan doordat de woningen heel goed geïsoleerd zijn en zijn voorzien van een warmtepomp. Ook wordt er met de oriëntatie van de  woningen en door het maken van overstekken optimaal gebruik gemaakt van zon en lichtinval. Aan de buitenkant worden de gebouwen voorzien van natuurlijke materialen zoals hout, steen of stro. Naast deze materialen een vriendelijk uitstraling naar de omgeving zijn deze materialen duurzaam gewonnen. Ook wordt de gevel op verschillende plekken voorzien van nestkasten voor vogels en vleermuizen.

Ook in de landschap inrichting wordt rekening gehouden met biodiversiteit. Door het aanleggen van natuurlijke oevers met een grote diversiteit aan planten, krijgt de biodiversiteit zoveel mogelijk een kans. Openbestratingen en groene daken zorgen voor een goede absorptie van het hemelwater.

Het gebruik van deelauto’s willen we stimuleren. Het parkeren is zo veel mogelijk onder de gebouwen gebracht en aan het zicht onttrokken.