Interview met wethouder Jansma

“Gaat Tolweg niet door dan wordt realisatie Woonvisie lastig”

“Gaat Tolweg niet door dan wordt realisatie Woonvisie lastig”
19 februari 2021 Erwin Jansma, wethouder in Baarn

Erwin Jansma is wethouder in Baarn en onder meer belast met volkshuisvesting. De VVD-wethouder ziet de noodzaak voor nieuwe woningen voor het dorp. ‘Wij missen de middenlaag in de bevolkingsopbouw’

Jansma kwam in 2015 vanuit Leusden in het Baarns college waar hij al snel aan de slag kon met de woonvisie. In de in 2016 vastgestelde Visie Wonen, die in 2019 herijkt is, beschrijft de gemeente haar gewenste perspectief voor wonen in 2040 in Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge. Dit perspectief kent vier opgaven: De gemeente wil het evenwicht in de bevolkingspiramide versterken. Zij wil dat 65-plussers toegankelijk comfortabel en nabij voorzieningen kunnen wonen. Verduurzaming van woningen is nodig om de uitstoot van CO2 te beperken. Een vierde opgave zit in het kunnen bieden van voldoende sociale huurwoningen en het segment tussen huren en kopen. De woningmarkt is de laatste jaren verder aangetrokken. De druk op de woningmarkt in en rond Baarn is groot. Woningzoekers hebben het daardoor in 2021 wellicht nog moeilijker dan in 2016.

Herijking
Erwin Jansma bevestigt dat de woningmarkt in Baarn krap is. ,,Dat is ook de reden van de herijking van de woonvisie die wij in 2019 hebben uitgevoerd. Op basis van onderzoek hebben we tot 2030 850 nieuwe woningen nodig. We blijven tot nu toe achterop voor sociale en middeldure woningen voor zowel huur als koop. Het plan van Domus voor de locatie Tolweg 2, 4, 6 past prima in de herijkte woonvisie.”

De wethouder heeft in Baarn te maken met verschillende belangen en opvattingen. Het is balanceren voor de bewindsman. ,,In Baarn is de ruimte schaars. We hebben ambities rondom wonen maar ook voor het faciliteren van het bedrijfsleven. Voor beide wordt er aanspraak gemaakt op dezelfde ruimte. Dat is voor de gemeente een lastige afweging. Onze ambitie is dat wij een gemêleerde bevolking willen hebben en daarbij willen wij zoveel mogelijk kansen bieden aan mensen die in Baarn willen blijven wonen. Dat is, naast de jongeren, ook de dertigers en veertigers. Voor deze doelgroepen is het niet zo eenvoudig om aan een huis te komen. Een ontwikkelaar zet in Baarn gemakkelijker een huis van vier à vijf ton weg. Maar het gaat juist om het middensegment.”

,,Dat is ook de reden van de herijking van de woonvisie die wij in 2019 hebben uitgevoerd. Op basis van onderzoek hebben we tot 2030 850 nieuwe woningen nodig. We blijven tot nu toe achterop voor sociale en middeldure woningen voor zowel huur als koop.''

Onderzoek
De Tolweg 2,4,6 is een prima plek voor woningbouw vindt Jansma, maar hij begrijpt de bezwaren van de ondernemers. ,,Zij hebben zeker een punt. De ruimte voor uitbreiding op het bedrijventerrein is schaars. Moet je de locatie daar zomaar opofferen voor woningbouw? Wij hebben, via interviews met bedrijfsverenigingen en makelaars en het bestuderen van cijfermateriaal, onderzoek laten doen naar de behoefte van uitbreiding van bedrijventerreinen. Het beeld dat naar voren kwam is dat er zeker behoefte is aan meer ruimte. Bij de Noordschil bij Nijhof willen door middel van herstructureren één hectare vrijspelen. Dit plan is al jaren geleden bij de provincie ingediend en dat wordt nu herbevestigd.”

De aard van de in te vullen bedrijfsruimte is volgens Jansma van belang. ,,Kantoorruimte is er in Baarn voldoende. Op het terrein De Drie Eiken zijn enkele jaren geleden twintig units neergezet. Voordat de bouw gereed was,  waren ze al verkocht. Dat is anders bij de Tolweg 2-4-6. Dit kantoor annex bedrijfspand staat daar nu al jaren leeg, tijdelijke verhuur om een ondernemer uit de brand te helpen daargelaten. Het pand voorziet dus niet in de huidige vraag. Ondernemers vertellen mij dan dat de prijs van dat pand te hoog is. Dat kan wel zo zijn, maar daar heb ik geen invloed op. De leegstand is er en dat kan op een andere manier, bijvoorbeeld met woningbouw, ingevuld worden. Dat zouden we kunnen faciliteren.”

 

''Het project Tolweg 2-4-6 is in de woonvisie opgenomen om aan de 850 woningen te komen. Het wordt een uitdaging om dat streefgetal te halen als ‘de Tolweg’ onverhoopt niet doorgaat.''

Bezwaren
,,Maar ik kan mij de zorgen van de ondernemers goed voorstellen. Ik kan niet vooraf uitsluiten dat bewoners gaan klagen. Wij kunnen niet afdwingen dat ze geen bezwaar mogen maken, ik heb dat instrument niet. De discussie speelt natuurlijk al een tijd. Twee jaar geleden hadden wij al een ronde-tafel-sessie over dit thema. Met de woningcoöperatie, Eemland Wonen, Domus, makelaars en bedrijven kwamen we tot inhoudelijk goede bijeenkomsten. Iedereen snapt de dilemma’s.”

Alternatieven
De gemeente Baarn kijkt volgens Jansma naar allerlei alternatieven om de ambitieuze woonvisie te realiseren. ,,Het project Tolweg 2-4-6 is in de woonvisie opgenomen om aan de 850 woningen te komen. Het wordt een uitdaging om dat streefgetal te halen als ‘de Tolweg’ onverhoopt niet doorgaat. Er spelen momenteel meer projecten die nog geen gelopen race zijn. Het zijn vraagstukken waarbij we monitoren op omgevingsfactoren, de vraag of we wel of niet hoogbouw willen, duurzaamheidseisen. We moeten met veel aspecten rekening houden.”

De Woonvisie moet uitgevoerd worden: ,,Dat is noodzakelijk voor Baarn. Momenteel missen wij al de middenlaag in de bevolkingsopbouw. Een dorp moet vitaal blijven en daarom zijn wij gebaat van een gemêleerd dorp. Straks hebben we alleen nog maar 50-plussers in het dorp. Het zou funest zijn voor het verenigingsleven.''

Plannen
De afgelopen jaren was er in Baarn weliswaar beleid om betaalbare en sociale woningen te realiseren. Maar in de praktijk gebeurde er vooralsnog weinig. Jansma: ,,Misschien leek dat zo voor de buitenwereld. Maar ik wil benadrukken dat de woonvisie in 2019 een mooie ambitie heeft neergezet. Maar je moet wel realiseren dat de gemeente Baarn niet of nauwelijks een grondpositie heeft. Wij zijn altijd afhankelijk van derden. Plannen zijn er wel, bijvoorbeeld bij oude schoollocaties, het oude pand van Bos en Keuning en we hebben nog een strook De Baarnsche Zoom waar zowel Baarn en het W&F Investments met elkaar vijfhonderd woningen, voor zowel sociale sector, middencategorie en vrijeruimte willen realiseren. We kijken dus wel degelijk naar de mogelijkheden die er zijn. Ook is goed om kritisch te kijken naar de invulling van bedrijfsruimte. Zet je een grote hal neer voor een datacentrum waar hooguit twintig tot dertig mensen werken? Voor dit soort bedrijven kijken we regiobreed, bijvoorbeeld in Barneveld en Nijkerk.”

De wethouder is er hoe dan ook van overtuigd dat de woonvisie uitgevoerd moet worden. ,,Dat is noodzakelijk voor Baarn. Momenteel missen wij al de middenlaag in de bevolkingsopbouw. Een dorp moet vitaal blijven en daarom zijn wij gebaat van een gemêleerd dorp. Straks hebben we alleen nog maar 50-plussers in het dorp. Het zou funest zijn voor het verenigingsleven. Overigens vind ik de discussie dat we alleen maar moeten bouwen voor inwoners van Baarn een lastige. Er zijn ook mensen die vanuit Baarn zijn ‘uitgevlogen’ en zich nu, na studie of huwelijk, weer willen vestigen in het dorp waar ze zijn geboren en/of opgegroeid. Het is vooral van belang dat er een evenwichtige bevolkingsgroep in Baarn leeft en woont.”