22 februari 2021

Aanpassingen aan plan ”De Baerne”

Maandag 15 februari en donderdag 18 februari hebben wij in de webinars onze plannen ”De Baerne” extra toegelicht. Dit naar aanleiding van de wens, die voort gekomen is uit de raadsbehandeling van ons plan in september 2020, om een aantal aandachtspunten verder te onderzoeken.

Wij hebben tijdens onze webinars naast een toelichting op ons plan ook voorstellen voor optimalisaties ten opzichte van het plan van september 2020 gepresenteerd. Deze wijzigingen zijn in onderstaande afbeeldingen verbeeld. Met deze voorstellen geven wij verdere invulling aan de onderwerpen; ontsluiting van het plangebied, scheiding van wonen en werken en de aansluiting van ons plan met de omgeving.

Voor een volledige toelichting op onze plannen kunt u de webinars op onze website terug kijken.