Interview met François Claessens, directeur Eemland Wonen

François Claessens: ‘We zien jongeren wegtrekken’

François Claessens: ‘We zien jongeren wegtrekken’
24 februari 2021 François Cleassens, directeur Eemland Wonen

Directeur Eemland Wonen benadrukt urgentie woningbouw in Baarn. François Claessens is sinds de zomer van 2018 directeur-bestuurder van Eemland Wonen. De woningcorporatie zet zich in voor huisvesting voor mensen uit de midden- en lagere inkomens. 

Het project De Baerne van projectontwikkelaar Domus past volgens Claessens prima in de ambitie van Eemland Wonen. Namelijk: Baarnse woningzoekenden een kans te geven om in het eigen dorp te blijven wonen, waarmee de woonvisie van de gemeente Baarn gevolgd wordt.

Gevoeligheden
Het ontwikkelen van een deel van het bedrijventerrein tot woonomgeving stuit op bezwaren van ondernemers. François Claessens herkent de gevoeligheden. ,,Ik ben twee jaar geleden ‘ingeschoven’ vanuit mijn directierol bij Eemland Wonen. Ik constateerde dat er bij de ondernemers en de ondernemersverenigingen weinig initiatief tot flexibiliteit was en helaas nog steeds is. Ze zijn vrij volhardend in hun “nee”. Het ligt allemaal gevoelig en er is weinig bereidheid om na te denken om elkaar tegemoet te komen. Door principiële standpunten gaan de hakken in het zand. Uiteindelijk moet de gemeenteraad het oordeel vellen.”

Een blik op de website van Eemland Wonen en je begrijpt de opstelling van Claessens. Op de site is te lezen dat de woningcorporatie staat voor ‘Gewoon wonen’. Dat is meer dan vier muren en een dak boven het hoofd. De corporatie is helder: ,,Iedereen moet goed kunnen wonen, dus ook mensen met een laag inkomen.” Eemland Wonen vindt dat ‘de gewoonste zaak’. In het Eemgebied, met name in Baarn, biedt Eemland Wonen woonruimte aan mensen met een lager inkomen. Naast zo’n 2.700 woningen, verhuurt de corporatie op kleine schaal garages, carports, bedrijfsruimten en winkelpanden.

,,In Baarn is een tekort aan woningen in het betaalbare segment”, vertelt Claessens. ,,Dat merken we dagelijks. Dat er krapte is, dat is duidelijk. Volgens de woonvisie moeten er duizend woningen bijkomen.''

Noodzaak van nieuwbouw
,,In Baarn is een tekort aan woningen in het betaalbare segment”, vertelt Claessens. ,,Dat merken we dagelijks. Dat er krapte is, dat is duidelijk. Volgens de woonvisie moeten er duizend woningen bijkomen. Met De Baerne wordt een flink deel van die visie ingevuld. Gaat het project niet door, dan komt de ambitie van de woonvisie in gevaar.”

De directeur van Eemland Wonen duidt de noodzaak van een nieuwbouwplan. ,,Wij hebben twee indicatoren: wachttijden en wachtlijsten. Jongeren moeten nu gemiddeld zeven jaar wachten voordat ze voor een huis in aanmerking komen. We hebben aanvragen van midden-dertigers die noodgedwongen nog bij hun ouders wonen. Je blijft niet altijd bij je ouders wonen, hoe aardig je ze ook vindt, het is niet bevorderlijk voor de onderlinge sfeer. We zien meer jongeren wegtrekken. Gevolg: minder voorzieningen en het economisch draagvlak voor winkels en voorzieningen wordt uitgehold. Het wordt niet meer zo aantrekkelijk om in Baarn te wonen.”

''minder voorzieningen en het economisch draagvlak voor winkels en voorzieningen wordt uitgehold. Het wordt niet meer zo aantrekkelijk om in Baarn te wonen.''

Cijfers
De cijfers spreken boekdelen volgens Claessens: ,,Op dit moment zijn er achthonderd woningzoekenden om in Baarn aan een betaalbare woning te komen. Hiervan reageren wekelijks 340 huishoudens. Het overgrote deel zijn één- en tweepersoonshuishoudens, denk hierbij dus ook aan situaties met moeder/kind. De landelijke trend is dat het aantal klassieke huishoudens uitdunt en de één- en tweepersoonshuishoudens toenemen. We hebben dus meer huizen nodig. Daar proberen we in Baarn een steen aan bij te dragen.”

De directeur herkent de conflicterende belangen die spelen rondom een nieuwbouwproject. ,,In elke kleine gemeente spelen dit soort kwesties. Een dorp is klein, iedereen kent iedereen. Maar juist een dorp is kwetsbaar. Om het dorp vitaal te houden moeten jongeren de kans krijgen om in hun woonplaats te blijven wonen. Daar hebben ondernemers ook baat bij.”

De woningcorporatie zit volgens Claessens niet stil in het streven om ‘Gewoon Wonen’ in haar zorggebied te realiseren. ,,Wij proberen elk jaar gemiddeld een 30-tal woningen te bouwen. Maar daarvoor is slechts een beperkt aantal percelen grond beschikbaar. Je kan op een ‘postzegel’ tien tot 25 woningen bouwen, maar er gaan jaren overheen voordat een plekje beschikbaar is. Bovendien zet het nauwelijks zoden aan de dijk. Het zijn lastige en dure locaties, denk daarbij aan afkoop en bodemsanering. Dat past niet in onze doelgroep, dat wordt een duur en niet haalbaar verhaal. Het liefste dat Eemland Wonen doet is direct meters maken. De Baerne voorziet direct in één klap in minimaal 100 woningen.”

''Het liefste dat Eemland Wonen doet is direct meters maken. De Baerne voorziet direct in één klap in minimaal 100 woningen.''

Alternatieven zijn beperkt
In de regio Baarn zijn er voor de doelgroep van Eemland Wonen nauwelijks alternatieven vertelt Claessens. ,,We hebben een groep woningzoekenden bij elkaar gebracht, hieruit is een werkgroep ontstaan die potentiële locaties in beeld moest brengen. Wij hadden namelijk het idee dat er meer bouwlocaties beschikbaar moesten zijn. De werkgroep kwam met allerlei suggesties en veel voorstellen. Maar het zijn plannen die veel vergen van de lange adem. Je stuit dan op bestemmingsplanprocedures en, bij bouwen in het bos, komt er veel weerstand en tegenstand. Kortom: op dit moment zijn er geen alternatieve locaties, ook niet in de dorpskern. Dat wordt een te dure huur of dure koopprijs. Twee grote locaties zijn geschikt: De Tolweg en de Baarnsche zoom.”

Beroep op ondernemers
Hoe ziet de strategie van Eemland Wonen er uit voor de komende periode? ,,Wij wachten op het aangepaste plan dat Domus nu maakt. De volgende stap is richting de gemeenteraad. Ik ga samen met de ontwikkelaar gesprekken voeren met de gemeenteraadsleden en met de ondernemers. Op basis van mijn ervaring tot nu toe, heb ik weinig fiducie op de uitwerking met de ondernemers. Zij zitten zo hard in hun gestaalde kaders van nee. Ik vind het mijn plicht om als Eemland Wonen een hard beroep op hen te blijven doen. Er zijn meer belangen dan die alleen voor de ondernemers, het belang van de woningzoekenden mag niet vergeten worden. Laten we daarover in ieder geval het gesprek aangaan.”