Interview met Aukje Smet, programmaleider huisvesting politiebonden

Aukje Smet: ‘Ik word erg blij van de plannen van de overburen’

Aukje Smet: ‘Ik word erg blij van de plannen van de overburen’
10 mei 2021 Projectleider Aukje Smet

Projectleider Aukje Smet: ‘Ik word erg blij van de plannen van de overburen’

Timmerlieden, glaszetters en stukadoors zijn de tijdelijke ‘bewoners’ van het pand aan de Tolweg 5. De verbouwing is in volle gang. Het Bennekomse bouwbedrijf Runhaar Bouw & Renovatie verandert het pand langzaam maar zeker naar een kantoorgebouw waarin de politiebonden ACP en NPB vanaf april 2021 met elkaar gaan samenwonen om zo te groeien naar samenwerken. Aukje Smet is namens de beide politiebonden projectleider van het gehele project gezamenlijke huisvesting, van zoektocht, aankoop, verbouwing en verhuizing. Als toekomstige buur is zij blij met de komst van nieuwbouwproject ‘De Baerne’. ‘Ik viel van blijdschap van mijn stoel.’

Gezeten aan een klein tafeltje drinkt Aukje een bakje thee met aannemer Huub Runhaar. De voortgang van de verbouwing wordt besproken. Half april moet de klus afgerond zijn, 19 april gaan de deuren open voor medewerkers en is het officieel samenwonen van de twee grootste politievakbonden een feit. Na de zomerperiode wordt het pand aan de Tolweg 5 feestelijk geopend.  Aukje vertelt over de plannen voor Tolweg 5. ,,Medewerkers van de ACP en de NPB, in totaal zo’n tachtig fte, zullen hier gaan werken. Twee verschillende politiebonden met veel overeenkomsten en een gezamenlijke doelstelling: behartigen van de belangen van leden. Het is de bedoeling dat dit pand een kruispunt van uitwisseling, ontmoeting en kennisdeling wordt van allerlei partijen die actief zijn in de veiligheidskolom. Denk daarbij aan bijvoorbeeld (vakorganisaties van de) brandweer, douane, de BOA Bond en de Politievrijwilligers. We hebben hier voldoende ruimte en willen juist een ontmoetingsplek vormen. Hier kunnen wel meer mensen werken, omdat het de bedoeling is dat er hybride gewerkt wordt, dus deels thuis en deels op kantoor.”

Als toekomstige buur is zij blij met de komst van nieuwbouwproject ‘De Baerne’. ‘Ik viel van blijdschap van mijn stoel.’

Samenwonen om te groeien
Dat de twee bonden met elkaar gaan samenwonen is geen toeval vertelt Aukje. ,,We gaan samenwonen om te groeien in samenwerking. Beide bonden groeiden al naar elkaar toe qua werkzaamheden en doelstelling. In onze tocht naar een geschikt pand zochten we in de driehoek Utrecht, Hilversum, Amersfoort. Toen de Tolweg in beeld kwam realiseerden we dat dit pand past als een jas. Het is goed bereikbaar, heeft alles in zich om onze toekomstwensen te kunnen realiseren, het is mooi en een fijne omgeving

Enthousiast
Een goede buur is beter dan een verre vriend en als de nieuwbouwplannen van ‘De Baerne’ doorgaan komen er meer dan honderd buren bij. Aukje reageert enthousiast: ,,Toen ik via het webinar over de plannen hoorde die Domus heeft met Tolweg 2, 4 en 6 viel ik van vreugde bijna van mijn stoel. De nieuwbouw is ten opzichte van de gebouwen die er nu staan een fikse kwaliteitsslag. Wij juichen het plan alleen maar toe. We gaan als elkaars buren toch wonen en werken in elkaars verlengde en vooral de groene vertaling spreekt ons erg aan. De plannen voor ‘De Baerne’ was een wow-moment. Veiligheid is bij de politie uiteraard een belangrijk issue en als er dan een gemengde bebouwing op dit terrein komt waarbij zowel kantoorgebouwen als woningbouw de ruimte krijgen, dan is er sprake van een permanente aanwezigheid. Ogen en oren op dit terrein. En een meer groene omgeving dat het voor ons pand met een kantoorfunctie een aantrekkelijke werkomgeving maakt.

De plannen voor ‘De Baerne’ was een wow-moment. Veiligheid is bij de politie uiteraard een belangrijk issue en als er dan een gemengde bebouwing op dit terrein komt waarbij zowel kantoorgebouwen als woningbouw de ruimte krijgen, dan is er sprake van een permanente aanwezigheid. Ogen en oren op dit terrein.

Exposities
Aukje benadrukt dat de politiebonden en overige gebruikers van de Tolweg 5 meer willen zijn dan alleen maar de gebruikers van de Tolweg 5. ,,Wij willen verbinding zoeken met de inwoners van de gemeente Baarn. Dit willen wij onder meer bereiken door het houden van wisselende exposities. Denk daarbij aan tentoonstellingen die diversiteit met de politie uitdragen. Zoals de ‘Roze in Blauw’. Wij verkennen ook de mogelijkheden voor exposities of activiteiten met de gemeente Baarn. Samenvattend: wij zijn hier niet voor de korte termijn, maar voor meerdere jaren en dan wil je hier wortel schieten en deel uitmaken van de gemeenschap.”

Wortelen in Baarn
Zoals gezegd juicht Aukje de bouwplannen van de overburen toe. ,,Domus heeft een aantal webinars georganiseerd en aan één van die bijeenkomsten heb ik deelgenomen. De plannen zijn goed doordacht en ik werd enthousiast. Ik werd door directeur Myron Jacobs uitgenodigd voor een kop koffie. Zo enthousiast als hij was over de plannen zo werd ik het ook. Ik werd vooral erg blij van het groen dat in de plannen is verweven. Dat is toch beter dan de huidige situatie, want laten we eerlijk zijn; de huidige situatie zorgt niet voor levendigheid danwel aantrekkelijkheid. Als je op kantoor werkt dan wil je graag een levendige en gemengde omgeving en ‘De Baerne’ met haar groene omgeving past daar prima bij. Wij willen ons echt wortelen in Baarn en dan zijn wij ook gebaat dat de vitaliteit en het welbevinden van dit dorp gewaarborgd blijft. Baarn heeft, naar ik heb begrepen, een behoorlijke uitdaging qua woningbouw. Volgens Domus wordt met de plannen van ‘De Baerne’ een flinke stap in de goede richting gezet. Ik onderschrijf die gedachte.”